ABOUT THE INFLUENCE ON THE SIGNS OF HANDWRITING UNUSUAL WAY OF HOLDING THE WRITING TOOL


Keywords: handwriting, unusual method of holding a writing instrument, diagnosis, handwriting distortion, writing device clamped in a fist, holding a writing device (ballpoint pen) at a considerable distance from the writing tip, at the end, the opposite tip.

Abstract

In expert practice, one of the known ways of distorting handwriting is the artificial creation of a change in the usual conditions for the execution of the manuscript by changing the mechanism of writing - an unusual way of holding a writing device by clipping it in the first or holding a writing device (ballpoint pen) at a considerable distance from the writing tip, at the end, opposite to the wanderer. Lack of necessary handwriting experts of modern reference materials with exhaustive information on changes in general and individual characteristics in handwriting with an unusual method of holding a writing device determines the relevance of the subject of this article.

The purpose of this research paper is to substantiate and systematize theoretical knowledge about the study of handwriting performed in unusual conditions - an unusual way of holding a writing device - by analyzing expert practice on the study of this kind of objects.

Methods general (formal-logical methods of cognition: analysis, synthesis, generalization, analogy), general science (observation, measurement, description, comparison), special (technical-forensic, identification, microscopic, quantitative, simulation, probabilistic-statistical).

The case from the expert practice of studying a handwritten text performed in unusual conditions artificially created by the performer for significant distortion of his handwriting - by holding a writing device (ballpoint pen) at a considerable distance from the writing tip at the end, opposite to the point, or clamped in the first is considered.

The general and private handwriting features are given, which change when handwriting is executed by distorted movements by the unusual holding of a writing instrument. The described mechanism of writing in the case of increasing the distance from the fingers to the tip of the writing device. The necessity of taking into account by the expert the character of changes of signs, caused by unusual way of maintenance of the writing device, is proved.

References

Arkhiv KHNDISE za 2012 rik. Kharkiv: KNDISE [in Ukrainian].
Arotsker, L.Ye. (1972). Neidentifikatsionnyye issledovaniya v pocherkovedcheskoy ekspertize. Kharkov: KNIISE [in Russian].
Arotsker, L.Ye., Konovalov, Ye. P. (1957). Priznaki avtopodloga podpisey. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. Moskva. 79-86 [in Russian].
Bogachkina, G. F., Mantsvetova, A. I., Orlova, V. F. (1972). Issledovaniye rukopisey, vypolnennykh izmenennym pocherkom. Moskva [in Russian].
Bondar, M. Yе. ta in. (2004). Udoskonalena systema okremykh ta zahalʹnykh oznak pocherku : metodychnyy posibnyk. Kharkiv: KNDISE [in Ukrainian].
Bondar, M. Yе. ta in. Vstanovlennya kharakteru zbyvayuchykh faktoriv pry doslidzhenni pidpysiv, shcho vykonani z porushennyam koordynatsiyi rukhiv: metodychni rekomendatsiyi Kharkiv: KNDISE [in Ukrainian].
Burchaninov, V. P., Bogatyrev, M. G., Topol'skiy, A. D. (1957). Ustoychivost' priznakov pocherka pri umyshlennom yego izmenenii. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. Moskva: VNIISE 37-41 [in Russian].
Dobrovol'skaya, Ye. D., Mantsvetova, A. I., Orlova, V. F. (1971). Sudebno- pocherkovedcheskaya yekspertiza. Moskva: VNIISE [in Russian].
Haracter of knocking factors in the study of signatures, executed in violation of coordination of movements: methodical recommendations. KNDISE, 2001 [in Ukrainian].
Kupriyanova, A. A. (1982). Metodicheskiye rekomendatsii resheniya sudebno- pocherkovedcheskikh diagnosticheskikh zadach. Minsk [in Russian].
Mantsvetova, A. I., Mel'nikova, E. B., Orlova, V. F. (1961). Vzaimozavisimost' priznakov v vysokovyrabotannykh pocherkaKharkiv Sudebnaya ekspertiza dokumentov. Moskva: VNIISE. 22-35 [in Russian].
Stribul', T. I. (1979). Issledovaniye rukopisey, vypolnennykh Namerenno izmenennym pocherkom (skoropisnym sposobom), i sostavleniye zaklyucheniy. Moskva: VNIISE. [in Russian].
Sudebno-pocherkovedcheskaya ekspertiza. Obshchaya chast'. Metodicheskiye osnovy sudebno-pocherkovedcheskoy ekspertizy. Metodicheskoye posobiye dlya ekspertov, sledovateley, sudey. Moskva: VNIISE. 1989. Vyp. 2 [in Russian].
Yefremov, V. A., Orlova, V. F., Markova, L.V. (1994). Kriminalisticheskoye issledovaniye podpisey, vypolnennykh v Neobychnykh usloviyakh (namerennoye izmeneniye, podrazhaniye, sostoyaniye alkogol'nogo op'yaneniya i stressa), v tselyakh ustanovleniya ikh podlinnosti (nepodlinnosti). Moskva: TSNIISE, 1994. [in Russian].
Zavisimost' priznakov pocherka ot izmeneniya Naklona s pravogo Na levyy.
Metodicheskoye pis'mo (1971). Moskva: VNIISE [in Russian].

Abstract views: 93
PDF Downloads: 130 PDF Downloads: 32
Published
2019-06-02
How to Cite
Gaydamakina, D., & Drobisheva, E. (2019). ABOUT THE INFLUENCE ON THE SIGNS OF HANDWRITING UNUSUAL WAY OF HOLDING THE WRITING TOOL. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 19(1), 226-238. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.17
Section
FORENSIC VIDEO AND AUDIO ANALYSIS AND HANDWHRIT ANALISYSING