ABOUT CLASSIFICATION ISSUES OF FORENSIC CONSTRUCTION ENGINEERING EXAMINATIONS


Keywords: forensic construction and technical expertise, expert conclusion, expert specialty, class, kind, type of forensic science, classification of construction engineering examinations

Abstract

Analysis of forensic science practice indicates that object range and number of performed construction and engineering researches are constantly increasing. Considering relevance of this kind of forensic science as for the investigation of criminal proceedings and for other types of legal proceedings, the basic provisions related to the theoretical base formation of forensic construction and engendering examinations in its classification aspect are considered. Currently, the lists of types of forensic examinations and forensic expert area of specializations are valid in Ukraine. According to these lists qualification of a forensic expert is assigned to experts of forensic science institutions the Ministry of Justice of Ukraine, as well as to specialists who do not work in state specialized institutions. These Lists are annexes to the Regulation: On Qualification Commissions and Certification of Forensic Experts approved by the No. 301/5 order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 03.03.2015. According to the specified document, as separate types of forensic examinations, forensic construction engineering, forensic land lot evaluation forensic building evaluation, forensic building evaluation and forensic road examination on corresponding types of expert areas of specialization are recorded. The subject of forensic construction engineering examination and land lot evaluation should be considered factual data and circumstances of the case (production) established on the basis of specialized expertise in construction field having evidentiary value for any type of legal proceedings while research on relevant construction objects: real estate, building materials, structures and related technical documentation. Thus, technical content of construction engineering examinations and forensic land lot evaluations involves forensic construction engineering implementation by examining relevant engineering sites analyzing technical documentation within the subject and tasks of the specified categories of examinations by the relevant subject by applying the appropriate system of research methods. These features distinguish them in independent kinds of forensic science.

References

Butyrin, A. Yu. (2007). Metodiki issledovaniya ob"ektov sudebnoj stroitel’no-tekhnicheskoj ekspertizy okonnyh zapolnenij iz PVH; kvartir, povrezhdennyh zalivom (pozharom); mezhevyh granic zemel’nih uchastkov. Moskva: Biblioteka eksperta [in Russian].
Butyrin, A. Yu., Orlov, Yu. K. (2011). Stroitel’no-tekhnicheskaya ekspertiza v sovremennom sudoproizvodstve: uchebnik. Moskva: RFCSE [in Russian].
Butyrin, A. Yu. (2005). Stroitel’no-tekhnicheskaya ekspertiza v sudoproizvodstve Rossii: dis. … dokt. yurid. nauk: 12.00.09 / MGYUA. Moskva: Gorodec [in Russian].
Butyrin A. Yu. (2006). Teoriya i praktika stroitel’no-tekhnicheskoj ekspertizy. Moskva: Gorodec [in Russian].
Butyrin, A. Yu. (1998). Sudebnaya stroitel’no-tekhnicheskaya ekspertiza (teoreticheskie, metodicheskie i pravove osnovy). Moskva [in Russian].
Derzhavnyi klasyfikator budivel ta sporud DK 018-2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00 (data zvernennia: 27.08.2019) [in Ukrainian].
Hula, L. (2017). Kharakterystyka orhanizatsii budivelno-remontnykh robit yak obiektiv budivelno-tekhnichnoi ekspertyzy z vyznachennia kharakteru yikh vykonannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky, № 861. 432-439 [in Ukrainian].
Hula, L. Osoblyvosti budivelno tekhnichnoi ekspertyzy z vyznachennia zavyshchennia danykh pro vartist vykonanykh budivelno remontnykh robit iz zaluchenniam biudzhetnykh koshtiv. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. URL: Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena. lp. edu.ua (data zvernennia 01.09.2019) [in Ukrainian].
Klymenko, N. I. (2007). Sudova ekspertolohiia: Kurs lektsii: Navch. posib. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl. Kyiv [in Ukrainian].
Komandyrov, O. V., Levchenko, O. V., Kysil, O. V. (2019). Perspektyvy zastosuvannia bim-tekhnolohii (buildingin for mation modeling) v budivelno-tekhnichnii ekspertyzi. Visnyk ONDISE. Vyp. 5, 2019. 86-89 [in Ukrainian].
Kontymyrova, V. V., Mazurova, V. V. (2019). Pro aktualnist pytannia z orhanizatsii vyprobuvalnykh budivelno-tekhnichnykh laboratorii v ustanovakh sudovykh ekspertyz. Visnyk ONDISE. Vyp. 5. 90-94 [in Ukrainian].
Perelik haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 r. № 266 URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/101-perelik-galuzej-znan-i-spetsialnostej. (data zvernennia 10.09.2019) [in Ukrainian].
Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 12 lypnia 2001 roku № 2658-IP. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 07.09.2001, № 34, stor. 1, stattia 157, kod akta 19803/2001 [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy 25.02.1994 № 4038-XII. Holos Ukrainy vid 21.04.1994 (iz podalshymy zminamy ta dopovnenniamy) [in Ukrainian].
Pro sudovu praktyku z vyrishennia sporiv, poviazanykh z pravom pryvatnoi vlasnosti na zhylyi budynok: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu SRSR vid 31 lypnia 1981 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004400-81 (data zvernennia 25.12.2018) [in Ukrainian].
Pro vnesennia zmin ta dopovnen do Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz, zatverdzhenykh nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08. 10. 98 № 53/5: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy 30. 12. 2004 № 144/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 18. 02. 2005, № 5, stor. 275, stattia 325 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhenykh nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08.10.98 № 53/5 (iz zminamy ta dopovnenniamy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 46. St.172 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10. 09. 2003 № 1440. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 26.09.2003, № 37, stor. 64, stattia 1995, kod akta 26384/2003 [in Ukrainian].
Puchko, D. V. (2019). Problemni pytannia sudovoi budivelno-tekhnichnoi ekspertyzy. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zbirn. mater. mizhnarod. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18-19 kvit. 2019 r.). Kharkiv: KhNDISE. 310-312 [in Ukrainian].
Puchko, D. V. (2019). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya sudebnoj stroitel’no-tekhnicheskoj ekspertizy v Ukraine. Criminalistics and Forensic Expertology : Science, Studies, Practice. V. XV. Book II. Lietuvos Teismo Centras, Lietuvos Kriminnalistu Draugija. 311-326 [in Ukrainian].
Skybinska, Z. M., Zaiats, O. Ya. (2007). Subiekty maloho pidpryiemnytstva ta osoblyvosti zastosuvannia sproshchenoi systemy opodatkuvannia, obliku ta zvitnosti u budivelnomu vyrobnytstvi. Naukovyi visnyk: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, 2007. Vyp. 17.8. 244-248 [in Ukrainian].
Vershinina, O. S. (red.) (2007). Prakticheskoe posobie stroitel’nogo eksperta: Izd. 4-e. pererab. i dop. Moskva: Sputnik+ [in Ukrainian].
Voloshchuk, S. D., Krahin, A. V., Sednev, M. Yu. (2014). Sudebnaya stroitel’no-tekhnicheskaya ekspertiza. Opredelenie ob"yomov i stoimosti fakticheski vypolnennyh proektno-izyskatel’skih rabot: Uchebnoe posobie. Moskva: ASV [in Russian].
Zvit pro NDR: Udoskonalennia klasyfikatsii sudovykh ekspertyz. Nauk. ker. Simakova-Yefremian E. B. KhNDISE, KNDISE ta insh. № derzhreiestratsii 0116U003867. Kharkiv. KhNDISE, 2018 [in Ukrainian].

Abstract views: 140
PDF Downloads: 562
Published
2019-12-04
How to Cite
Puchko, D. (2019). ABOUT CLASSIFICATION ISSUES OF FORENSIC CONSTRUCTION ENGINEERING EXAMINATIONS. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 480-492. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.38
Section
FORENSIC BUILDING-TECHNICAL AND EVALUATION-CONSTRUCTION EXPERTISES