MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS


Keywords: effect, effectiveness, norm of law, administrative-legal regulation, forensic expert activity.

Abstract

One of the most significant indicators in the law is the effectiveness of administrative-legal regulation. The development of the field of forensic expert activity and its stable functioning are directly related to the level of efficiency of its administrative-legal regulation.

At the present stage of development of our country, the problem of assessing the effectiveness of law is becoming increasingly relevant. Europeanization of Ukraine requires a new understanding of the problems of the interaction of the legal system and personality, the search for new approaches to the concept of the effectiveness of administrative law, including in the field of forensic expertise.

To objectively reflect the trends in the development of public life and the effective resolution of problems, administrative law in Ukraine needs to be reoriented from the state center-centered to human centered ideology, whose purpose is to ensure the rights and freedoms of man.

Activities aimed at ensuring the effectiveness of administrative and legal regulation of forensic expert activity should be based on a well-balanced scientific basis. At the same time, today, the assessment of the effectiveness of the legal acts regulated by forensic expert activity in Ukraine is not ensured by a sufficiently universal scientific teaching and practical recommendations for its realization. It should also be noted that there is no comprehensive study devoted to the effectiveness of administrative and legal regulation of forensic expert activity in Ukraine.

Аnalysis of the concept of effect, effectiveness is made in the article. Conditions and factors that may have an impact on the effectiveness of legal norms are considered. The scientific principles for determining the effectiveness of administrative and legal regulation of forensic-expert activity are investigated.

References

Afanasev, V. G. (1973). Nauchnoe upravlenie obshestvom. (Opyt sistemnogo issledovaniya). Izd. 2-e, dop. Moskva: Politizdat [in Russian].
Alekseev, S. S. (1981). Obshaya teoriya prava: v 2 t. Moskva: Yuridicheskaya literatura. T. 2 [in Russian].
Andrusyak, T. G. (1997). Teoriya derzhavy` i prava. L`viv: Pravo dlya Ukrayiny` [in Ukrainian].
Baraniak, V. M. (2014). Problemy pidhotovky sudovykh ekspertiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnyka», 2014. 801(2). 229-233 [in Ukrainian].
Birchenko, Yu. I. (2004). Deyaki kry`teriyi ocinky` yakosti ta efekty`vnosti normaty`vno-pravovy`h aktiv. Zhurnal Nacional`nogo universy`tetu «Kyievo-Mogy`lyans`ka akademiya». Naukovi zapy`sky`. T. 26. 9-14 [in Ukrainian].
Czvyetkov, V. V. (1998). Pidvy`shhennya efekty`vnosti derzhavnogo upravlinnya — vazhly`va meta jogo reformuvannya. Reformuvannya derzhavnogo upravlinnya v Ukrayini: problemy` i perspekty`vy`. Kyiv. 128-153 [in Ukrainian].
Effektivnost i kachestvo upravlencheskoj deyatelnosti: gosudarstvenno-pravovoj aspekt. Kiev: Naukova dumka, 1980 [in Russian].
Fedosova, V. A. (1984). Effektivnost dejstviya norm sovetskogo gosudarstvennogo prava. Voronezh, Izd-vo Voronezhskogo gos. un-ta [in Russian].
Gilinskij, Ya. I., Lovchikova, E. N., Mogilevskij, R. S. (1977). Effektivnost dejstviya pravovyh norm. / otv. red. Fomin E. A., Yavich L. S. Leningrad: Izdvo Leningrad. un-ta [in Russian].
Hroshevyi, Yu. M. (2003). Problemy udoskonalennia zakonodavstva, shcho rehuliuie kryminalno-protsesualnu diialnist. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2003. № 2-3. 686-698 [in Ukrainian].
Konsty`tuciya Ukrayiny` vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254 % D0 % BA/96- % D0 % B2 % D1 % 80 (data zvernennia 12.07.2019) [in Ukrainian].
Kozlov, V. A. (1972). Voprosy teorii effektivnosti pravovoj normy: avtoref. dis. …kand. yurid. nauk: spec. 12.00.01. Leningrad: Leningradskij gosudarstvennyj universitet im. A. Zhdanova, URL: http://www.law. edu. ru/book/book. asp?bookID=119 (data zvernennia 12.07.2019) [in Russian].
Kravchenko, A. A. (2013). Pravovyie i organizatsionnyie problemyi regulirovaniya sudebno-ekspertnoy deyatelnosti. Uchennyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya: YUridicheskie nauki 233-237 [in Russian].
Kudryavcev, V. N., Nikitinskij, V. I., Samoshenko, I. S., Glazyrin, V. V. (1980). Effektivnost pravovyh norm: monografiya. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian].
Lapaeva, V. V. (1997). Effektivnost zakona i metody ee izucheniya. Effektivnost zakona: metodologiya i konkretnye issledovaniya. Moskva: Institut zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya pri Pravitelstve Rossijskoj Federacii. 28-43 [in Russian].
Lozovyi, A. I., Simakova-Yefremian, E. B. (2014). Aktualni pytannia reformuvannia zakonodavstva u sferi sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 14. 157-166 [in Ukrainian].
Metody`chni rekomendaciyi na temu: «Pravova eksperty`za normaty`vno-pravovy`x aktiv», zatverdzheni nachal`ny`kom Golosiyivs`kogo rajonnogo upravlinnya yusty`ciyi u m. Ky`yevi 16 lyut. 2015 r. Ky`yiv. 2015. URL: golos. kievcity.gov.ua/files/2015/2/16/expert. docx (data zvernennia ___) [in Ukrainian].
Nikitinskij, V. I. (1971). Effektivnost norm trudovogo prava. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian].
Olijny`k, O. O., Galun`ko, V. V., Yeshhuk, O. M. (2015). Administraty`vno-pravove regulyuvannya sudovo-ekspertnoyi diyal`nosti: monografiya. Herson: Grin` D. S [in Ukrainian].
Orlov, Yu. V. (2011). Kry`minologichna neefekty`vnist` normaty`vno-pravovy`h aktiv: ponyattya ta kry`teriyi. Forum prava. № 3. 570-576. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm2011394 (data zvernennia 21.07.2019) [in Ukrainian].
Ovsyanny`kova I. M. (2019). Shodo deyaky`h problem pidvy`shhennya efekty`vnosti administraty`vnopravovogo regulyuvannya v Ukrayini u sferi sudovo-ekspertnoyi diyal`nosti. Aktual`ni py`tannya sudovoyi eksperty`zy` i kry`minalisty`ky`: zb. materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 18-19 kvit. 2019 r.). Kharkiv 143-145 [in Ukrainian].
Ovsyanny`kova I. M. (2019). Social`ny`j audy`t sudovo-ekspertnoyi diyal`nosti v Ukrayini. Publichne administruvannya v umovax zmin ta peretvoren`: problemy` organizaciyi ta pravovogo zabezpechennya: zb. nauk. pracz` za materialamy` III mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 11-12 kvit. 2019 r.). Kharkiv 481-484 [in Ukrainian].
Pogrebnyak, M. M. (2018). Efekty`vnist` administraty`vno-pravovogo regulyuvannya galuzi vetery`narnoyi medy`cy`ny`. Naukovy`j visny`k publichnogo ta pry`vatnogo prava. № 6, t. 2, 94-97 [in Ukrainian].
Pro sudovu eksperty`zu: Zakon Ukrayiny` vid 25. 02. 1994r. #4038-X11 zi zminamy` ta dopovnennyamy`. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/4038-12 (data zvernennia 12.07.2019) [in Ukrainian].
Rabinovych, P. M. (2001). Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. posib. 5-te vyd., zi zminamy. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Racz, O. M. (2008). Vy`znachennya sutnosti ponyattya «efekty`vnist` funkcionuvannya pidpry`yemstva». Ekonomichny`j prostir: zb. nauk. pracz`. № 15. Dnipropetrovs`k: PDABA. 275-285 [in Ukrainian].
Selivanov, A. O. (2002). Problema zaprovadzhennia u sudovyi protses pravovoi ekspertyzy. Pravo Ukrainy. 2002. № 8. 32-34 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. (2003). Problemy sudovo-ekspertnoi diialnosti v normakh chynnoho zakonodavstva Ukrainy. Pravo Ukrainy. № 11. 99-100 [in Ukrainian].
Sinicyna, T. A. (2004). Ocenka effektivnosti sistemy upravleniya promyshlennym predpriyatiem — celevoj pohod: dis. kand. ekon. nauk: 08.06.01. Odessa: OGEU [in Russian].
Slovny`k inshomovny`h sliv / za redakciyeyu O. S. Mel`ny`chuka. Kyiv: golovna redakciya Ukrayins`koyi radyans`koyi ency`klopediyi Akademiyi Nauk Ukrayins`koyi RSR [in Ukrainian].
Tsymbal, M. L. (2003). Do pytan pro vdoskonalenn ekspertnoi diialnosti. Aktualni problemy kryminalistyky: zb. materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 25-26 ver. 2003 r. Kharkiv: Hryf. 242-245 [in Ukrainian].
Tugarinov, V. P. (1988). Izbrannye filosofskie trudy. Leningrad: Izd-vo LGU [in Russian].
Yachmen`ova, V. M., Vy`sochy`na, M. V., Suly`ma, O. J. (2010). Efekty`vnist` upravlinnya diyal`nistyu promy`slovogo pidpry`yemstva ta diagnosty`ka zagroz: monografiya. Simferopol`: VD ARIAL [in Ukrainian].
Zagorodnij, A. G., Vozyuk, G. L., Smovzhenko, T. S. (2002). Finansovy`j slovny`k. L`viv: Znannya [in Ukrainian].
Zhinkin, A. V. (2008). Nekotorye problemy klassifikacii vidov effektivnosti norm prava. Probely v rossijskom zakonodatelstve. Yuridicheskij zhurnal. № 1. 64-67. URL: https://cyberleninka. ru/article/v/nekotorye-problemy-klassifikatsii-vidov-effektivnosti-norm-prava (data zvernennia 21.07.2019) [in Russian].

Abstract views: 151
PDF Downloads: 399
Published
2019-12-04
How to Cite
Ovsiannykova, I. (2019). MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 216-230. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.16
Section
GENERAL REGULATIONS OF FORENSIC EXAMINATION