THE CONTENT AND PECULIARITIES OF THE POWERS OF EXPERTS AS SUBJECTS OF INTERACTION WITH LAW ENFORCEMENT BODIES


  • S. Naumenko
Keywords: powers, interaction, expert institutions, experts, law enforcement bodies.

Abstract

The article defines the content and peculiarities of the powers of experts as subjects of interaction with law enforcement bodies. It is proved that in cooperation with law enforcement authorities, experts are given a certain amount of authority, which is more related to their participation in criminal proceedings and is sufficiently detailed in the current legislation. It has been established that to date, the powers of experts in the field of interaction with law enforcement bodies require detailed study, identification of gaps in their legal regulation and determination of ways of their elimination. All rights of experts in the field of interaction with law-enforcement bodies are proposed to group according to the purpose of their implementation: 1) rights that are implemented in order to carry out a complete, comprehensive and objective study; 2) security rights. The indicated duties are proposed to be grouped into two groups: 1) related to conducting expert research;
2) involved in participation in criminal proceedings. It has been established that all rights and obligations in the field of study should be considered through their division into those that are necessary for them to conduct a full, comprehensive and objective study, and those that determine their ability to participate in criminal proceedings.

References

Derzhavne upravlinnya: problemi administrativno-pravovoyi teoriyi ta praktiki (2003) / za zag. red. V. B. Aver’yanova. Kyiv: Fakt, [in Ukrainian].
Golosnichenko, I. P. (2011). Teoriya povnovazhen, yih legitimnist ta vrahuvannya potreb i interesiv pri vstanovlenni na zakonodavchomu rivni. Visnik NTUU «KPI». Politologiya. Sociologiya. Pravo: zbirnik naukovih prac. № 1 (9). 147-155 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. (2005). Rozmezhuvannia zapobizhnoi i profilaktychnoi diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav. Pravo Ukrainy. № 3. 100 [in Ukrainian].
Kriminalnij procesualnij kodeks Ukrayini vid 13.04.2012 № 4651-VI. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini, 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88 [in Ukrainian].
Lazebnyi, A. M. (2014). Zaluchennia spetsialista dlia provedennia okremykh slidchykh dii. Nauk. visn. Nats. un-tu DPS Ukrainy. № 2. 187-193 [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertizu: zakon Ukrayini vid 25.02.1994 № 4038-HII. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1994. № 28. St. 232 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro priznachennya ta provedennya sudovih ekspertiz ta ekspertnih doslidzhen ta Naukovo-metodichnih rekomendacij z pitan pidgotovki ta priznachennya sudovih ekspertiz ta ekspertnih doslidzhen: nakaz Ministerstva yusticiyi Ukrayini vid 08.10.98 № 53/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (data zvernennia 26.06.2019) [in Ukrainian].
Serogina, S. G. (2001). Teoretichno-pravovi ta organizacijni zasadi funkcionuvannya institutu prezidentstva v Ukrayini. Kharkiv: Ksilon [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2011). Pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz. Kharkiv: Faktor. 182-183 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni: monohrafiia. Kharkiv: V dele. [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2017). Konsultatsiina funktsiia spetsialista u kryminalnomu provadzhenni. Krymynalystyka y sudeb. ekspertyza. Vyp. 62. [in Ukrainian].
Shoptenko, S. S. (2018). Administrativno-yurisdikcijna diyalnist pravoohoronnih organiv v Ukrayini / za zag. red. O. M. Muzichuka. Kharkiv: Konstanta [in Ukrainian].
Stolitnii shliakh sudovoi ekspertyzy v Ukraini (1918-2018 rr.) / avt.-uklad. :
O. M. Kliuiev, O. P. Uhrovetskyi, E. B. Simakova-Yefremian ta in. ; za red. O. M. Kliuieva. (2018). Kharkiv: Zoloti storinky [in Ukrainian].
Tsymbal, M. (2001). Ekspertne zabezpechennia pravosuddia v Ukraini — vazhlyvyi aspekt rozvytku pravovoi derzhavy. Pravo Ukrainy. № 6 [in Ukrainian].
Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi (z dod., dopov. Ta SD) / uklad. i gol. red. V. T. Busel. (2009). Kyiv ; Irpin: Perun [in Ukrainian].
Yaremchuk, V. O. (2015). Problemy zaluchennia spetsialistiv do provedennia ohliadu mistsia podii (orhanizatsiia i taktyka). Teoriia i praktyka pravoznavstva. Vyp. 2 (8) [in Ukrainian].

Abstract views: 28
PDF Downloads: 34
Published
2019-12-04
How to Cite
Naumenko, S. (2019). THE CONTENT AND PECULIARITIES OF THE POWERS OF EXPERTS AS SUBJECTS OF INTERACTION WITH LAW ENFORCEMENT BODIES. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 207-215. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.15
Section
GENERAL REGULATIONS OF FORENSIC EXAMINATION