TO THE QUESTION OF RESEARCH OF SIGNATURES PERFORMED BY THE PERSONS OF THE ELDERLY AND SENILE AGE


Keywords: signature, individuals of an elderly and old-timed, handwritten knowledge, written-navigational, posthumous ship-handwriting examination.

Abstract

Human handwriting changes throughout life, undergoing natural changes. Handwriting undergoes significant changes in the process of transition from mature to advanced and senile age. Aging is a natural, regular process of organism change at physiological, psychological, social levels. Over the past 50 years, the process of aging of the nation on a global scale is developing at a high speed.

This article discusses the urgent issue of the study of signatures made by elderly and senile people: first of all, an attempt is made to determine the age boundaries of such concepts as «advanced» and «senile», as well as signs characteristic of signatures made by elderly or senile people are given age, and signs that the artist is trying to reproduce the signature with imitation.

The problematic aspects that have arisen by experts during posthumous handwriting examinations of signatures are revealed, the main of which is the quality and quantity of lifetime free samples of signatures and the handwriting of the deceased. This is due to the fact that it is no longer possible to take experimental samples of signatures and handwriting from a deceased person, and free face samples, due to the peculiarity of the deceased’s life, may be in very limited numbers and may not correspond to the time of writing the document under study.

Finally, the authors come to the conclusion that the methodology developed in 1983 for the forensic investigation of signatures made on behalf of elderly and senile people still remains effective and relevant, allows us to successfully detect the fact that signatures were performed by this category of people, but needs to be improved, experimental research, continuous monitoring of current trends in the physiological and psychological development of man.                

References

Arotsker, L. E., Brodskaya, A. B., Mozhar, Y. M., Rozhkova, H. V. (1963). Teoretycheskye problemy otsenky ékspertom pryznakov pocherka. Kharkov [in Russian].
Babkov, A. O. (2018). Problemni aspekty posmertnykh pocherkoznavchikh doslidzhen` pidpysiv, vykonanykh v osnovnykh ta dodatkovykh dohovorakh orendy zemli. Kryminalistyka i sudova ekspertyza: mizhvidom. nauk.-metod. zb., prysvyach. 105-richchyu zasnuvannya sudovoyi ekspertyzy v Ukrayini. Kyiv . 290-302 [in Ukrainian].
Berzyn, V. F., Koval`chuk, Z. A., Melenevskaya, Z. S. (1988). Otsenka pryznakov, protyvorechashchykh vyvodu na zaklyuchytel`noy stadyy ydentyfykatsyonnoho yssledovanyya. Krymynalystyka y sudebnaya ékspertyza [in Russian].
Bondar, M. Ye., Drapey, N. H., Sukmanova, T. O. (2004). Vyrishennya pocherkoznavchykh zadach stosovno pidpysiv, vykonanykh za dopomohoyu tekhnichnykh pryyomiv: Metodychni rekomendatsiyi. Kharkiv [in Ukrainian].
Elyseev, A. A. (1958). Podpys` kak pocherkovoe nachertanye. 3 Teoryya y praktyka krymynalystycheskoy ékspertyzy [in Russian].
Frydman, Y. Ya., Tsypenyuk, S. A. (1967). Yssledovanye umyshlenno yzmenennykh podpysey. Krymynalystyka i sudebnaya ékspertyza [in Russian].
Honhalo, S. Y., Hayduk, O. H., Volchuk, L. S. (2015). Neidentyfikatsiyni doslidzhennya u pocherku: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. 1 (11). Chasopys Natsional`noho universytetu «Ostroz`ka akademiya» Seriya» Pravo» [in Ukrainian].
Hryha, M. A. (2014). Doslidzhennya pidpysiv vykonanykh za dopomohoyu tekhnichnykh pryyomiv, u systemi zavdan` sudovoyi ekspertyzy. 1 (21). Kryminalistychnyy visnyk № 1 [in Ukrainian].
Ivakín, Y. O. (2003). Teoretichní ta metodichní pitannya neídentifíkatsíynikh doslídzhen’ v sudovomu pocherkoznavství: avtoref. dis. . . kand. yurid. nauk: 12.00.09. Kyiv [in Ukrainian].
Komissarova, N. O. (2003). Kryminalistychne doslidzhennya pidpysiv, vykonanykh v umovakh obmezhenoho zorovoho kontrolyu: avtoref. ... kand. yurydychnykh nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Lipovskiy, V. V. (1983). Kriminalisticheskoye issledovaniye podpisey, vypolnennykh ot imeni lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta: metod. posob. dlya ekspertov. Moskva [in Russian].
Lipovskiy, V. V. (1984). Osobennosti metodiki issledovaniya podpisey, vypolnennykh ot imeni lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. #28 [in Russian].
Lypovskyy, V. V. (1989). Ustanovlenye uslovyy vypolnenyya podpysey ot ymeny lyts pozhyloho y starcheskoho vozrasta: metodycheskoe posobye. Sudebno-pocherkovedcheskaya ékspertyza maloob˝emnykh pocherkovykh ob˝ektov. Kyiv [in Russian].
Melenevs`ka, Z. S., Svoboda, Y. Y., Shabotenko, A. I. (2007). Sudovo-pocherkoznavcha ekspertyza: navchal`no-metodychnyy posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].
Metodyka doslidzhennya pidpysiv (2009). Uklad. K. M. Koval`ov, Z. S. Melenevs`ka, N. H. Shpakovych. Kyiv [in Ukrainian].
Naselennya Ukrayiny (2014). Imperatyvy demohrafichnoho starinnya. Kyiv [in Ukrainian].
Orlova, V. F. (1969). Teoryya sudebno-pocherkovedcheskoy ydentyfykatsyy. Trudy VNYYSÉ #6 [in Russian].
Potapov, S. M. (1946). Vvedenie v kriminalistiku. Moskva [in Russian].
Sudebno-pocherkovedcheskaya ekspertiza (posobiye dlya ekspertov-pocherkovedov i sudebno-sledstvennykh rabotnikov). (1971). Otv. redaktory: Mantsvetova A. I., Orlova V. F., Dobroslavskaya Y. Y. Moskva [in Russian].
Vorobey, O. V., Melenevs`ka, Z. S. (2006). Kryminalistychne doslidzhennіa pidpysiv: posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Abstract views: 127
PDF Downloads: 1002
Published
2019-12-04
How to Cite
Zabuha, A., & Lilova, J. (2019). TO THE QUESTION OF RESEARCH OF SIGNATURES PERFORMED BY THE PERSONS OF THE ELDERLY AND SENILE AGE. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 241-252. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.18
Section
HANDWRITING, LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES: METHODICAL APPROACHES