Innovative principles of forensic support of law enforcement activity: issues of concept formation


Keywords: innovations in criminalistics, innovative bases of forensic support, innovative directions of development of criminalistics, forensic innovation, concept of innovative forensic support of law enforcement activity

Abstract

Theoretical and methodological principles of development and formation of concept of innovative bases of forensic support of law enforcement activity are still insufficiently studied. The main tasks, prospects of implementation and further directions of research of this concept are defined. It is substantiated that innovative bases of forensic support of law enforcement activities should be considered, on the one hand, as creating conditions for effective application of new forensic knowledge and means (technical, tactical, methodological and forensic ones), on the other hand, as a specific type of innovative forensic activity, carried out in order to optimize, improve efficiency and quality of the process of investigation of criminal offenses, hearings and law enforcement in general.

Possibilities and prospects for a significant expansion of boundaries of forensic support, outlining the innovative foundations of forensic support in various areas of law enforcement (in particular, in pre-trial investigation and hearings; in criminal and civil proceedings; administrative proceedings; in prosecutors, lawyers and notaries). It is noted that innovations in forensic support of law enforcement agencies should be identified both as a whole and by individual entities. With regard to the subjects whose activities need forensic support, certain levels and directions of such activities are identified. New scientific approaches to the solution of the researched discussion questions are substantiated and perspective directions of their research are defined.

References

Averianova, T. V. (2015). Innovatsii v kriminalistike i sudebnoi ehkspertize. Ugolovno-protsessualnye i kriminalisticheskie problemy borby s prestupnostiu : mat-ly Vseros. nauch.-prakt. konf. Orel [in Russian].
Arotsker, L. E. (1965). Kriminalisticheskie metody v sudebnom razbiratelstve ugolovnykh del : avtoref. dis. … d-ra iurid. nauk. Moskva [in Russian].
Bernaz, P. V. (2015). Innovatsii — osnova kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti z rozsliduvannia zlochyniv. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. № 4 [in Ukrainian].
Chornous, Yu. M. (2017). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv : monohraf. Vinnytsia [in Ukrainian].
Dolzhenko, N. I., Tarianik, D. K. (2017). Innovatsii v kriminalisticheskom obespechenii raskrytiia i rassledovaniia prestuplenii: nekotorye problemy vnedreniia i puti ikh resheniia. Nauchnyi almanakh. № 5-1 (31) [in Russian].
Ishchenko, A. V., Iierusalymov, I. O., Udovenko, Zh. V. (2007). Teoriia i praktyka krymi-nalistychnoho zabezpechennia protsesu dokazuvannia v rozsliduvanni zlochyniv : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Kapustina, M. V. (2014). Kryminalistychne zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia: poniattia ta oznaky. Teoriia ta praktyka sudovoï ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 14 [in Ukrainian].
Kohutych, I. I. (2013). Tendentsii prystosuvannia kryminalistychnykh znan u zdiisnen-ni sudochynstva. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vyp. 57 [in Ukrainian].
Koziakov, I. (2014). Teoretychni osnovy kryminalistychnoho zabezpechennia protsesual-noho kerivnytstva prokurorom dosudovym rozsliduvanniam. Naukovyi chasopys Natsionalnoï akademiï prokuratury Ukraïny. № 2 [in Ukrainian].
Nechaeva, N. B. (2013). Innovatsii v kriminalistike. Leningradskii iuridicheskii zhurnal. № 2 (32) [in Russian].
Perlin, S. (2020). Poniattia i vydy tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia pravozas-tosovnoï diialnosti. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 1 [in Ukrainian]. Pinchuk, N. I. (2008). Teoretychni ta pravovi pytannia i praktyka kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti notariatu : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyіv [in Ukrainian].
Pro Biuro ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.01.2021 r. № 1150-IX (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20 (data zvernennia: 23.02.2021) [in Ukrainian].
Romaniuk, D. A. (2017). Ehlektronnyi kontrol raboty sledovatelia kak innovatsionnyi podkhod kriminalisticheskogo obespecheniia rassledovaniia prestuplenii. Kri-minalisticheskoe obespechenie rassledovaniia prestuplenii: problemy, perspek-tivy i innovatsii : mat-ly Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posviashch. 45-let. kaf. kriminalistiki BGU (Minsk, 12—13.10.2017). Minsk [in Russian].
Rubis, A. S. (2006). Osnovy teorii kriminalisticheskogo obespecheniia deiatelnosti prokurora v sfere borby s prestupnostiu : monograf. Minsk [in Russian].
Sokol, V. IU. (2008). Innovatsionnaia deiatelnost kak obieekt kriminalisticheskikh issle-dovanii. «Chernye dyrY» v Rossiiskom Zakonodatelstve. № 1 [in Russian].
Sokol, V. Iu. (2008). Naukovedcheskie problemy kriminalistiki. Obshchestvo i pravo. № 1 (19) [in Russian].
Shepitko, V. Iu. (2007). Innovatsii v kriminalistike i sledstvennoi deiatelnosti. Problemy upravleniia organami rassledovaniia prestuplenii v sviazi izmeneniem ugolov-no-protsessualnogo zakonodatelstva : mater. mezhvuz. nauch.-prakt. konf. V 2 ch. CH. 2. Moskva [in Russian].
Shepitko, V. Iu. (2006). Problemy razrabotki, vnedreniia i ispolzovaniia innovatsii v sledstvennoi deiatelnosti. Ispolzovanie sovremennykh informatsionnykh tekhnologii v pravookhranitelnoi deiatelnosti i regionalnye problemy informatsionnoi bezo-pasnosti : sb. mat-lov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Kaliningrad. Vyp. VII. Ch. 1 [in Russian].
Shepitko, V. Yu. (2018). Zavdannia kryminalistyky v umovakh hlobalnykh zahroz ta evoliutsiinykh peretvoren zlochynnosti. Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza: nauka, obuchenye, praktyka : mat-ly nauk.-prakt. konf. Mizhnar. konhresu krymi-nalistiv (Odesa, 13—15.09.2018) : u 2 t. T. 1. Odesa [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2017). Innovatsiini zasady tekhniko-kryminalistych-noho zabezpechennia diialnosti orhaniv kryminalnoi yustytsii : monohraf. ; red.: V. Yu. Shepitko, V. A. Zhuravel. Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2014). Problemy rozroblennia innovatsiinykh zasad tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti orhaniv kryminalnoi yustytsii. Pytannia borotby zi zlochynnistiu: zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 27 [in Ukrainian].
Shevchuk, V. (2020). Criminalistic innovation: modern problems of formation and pros-pects for research. Perspectives of world science and education : abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (22—24.04.2020). Osaka, Ja-pan. Pp. 158—168.
Shevchuk, V. M. (2020). Methodological Problems of the Conceptual Framework Development for Innovation Studies in Forensic Science. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 27 (2). DOI: https://doi.org/10.36074/30.10.2020. v2.20 (data zvernennia: 23.02.2021) [in Ukrainian].
Shevchuk, V. (2020). Modern problems of formation and prospects for researching the concept of criminalistic innovation. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux (Vol. 2), 30 octobre, 2020. Strasbourg, République française. Pp. 67—72.
Shevchuk, V. M. (2020). Innovatsii u kryminalistychnii tekhnitsi: suchasni mozhlyvosti y problemy zastosuvannia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Iurysprudentsiia». Odesa. № 43 [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2020). Innovatsiini zasady kryminalistychnoho zabezpechennia diial-nosti orhaniv pravoporiadku: postanovka problemy. Paradigmatic view on the concept of world science : Collection of scientific papers «ΛΌHOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), August 21, 2020. Toronto, Canada: European Scientific Platform. DOI: https://doi. org/10.36074/21.08.2020.v2.51 (data zvernennia: 23.02.2021) [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2019). Innovatsiini napriamky rozvytku kryminalistyky. Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi : mat-ly mizhnar. «kruhloho stolu» (Kharkiv, 12.12.2019). Kharkiv [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2020). Kryminalistyka: tradytsii, novatsii, perspektyvy : dobirka nauk. pr. / Viktor Shevchuk ; [uporiad. N. A. Chmutova]. Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Zhuravel, V. A., Avdieieva, H. K. (2011). Innovatsiï v kryminalistytsi ta ïkh vprovadzhennia v diialnist orhaniv dosudovoho slidstva. Pytannia borotby zi zlochynnistiu : zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 21 [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2020). Metodolohichni problemy formuvannia poniatiinoho aparatu kryminalistychnoi innovatyky. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. Kharkiv. T . 27. № 2. DOI: https://doi.org/10.37635/jnal-su.27(2).2020.170-183 (data zvernennia: 23.02.2021) [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2019). Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku kryminalistyky: aktualni problemy sohodennia. Problemy zakonnosti. Vyp. 146 [in Ukrainian].
Volynskii, A. F. (2012). Eshche raz o kriminalisticheskom obespechenii i innovatsiiakh (pismo otvetstvennomu redaktoru po povodu «Zametok na poliaKH»). Vestnik kriminalistiki. Moskva. Vyp. 1 (41) [in Russian].
Volynskii, A. F. (2001). Innovatsionnaia deiatelnost v kriminalisticheskom obespech-enii rassledovaniia prestuplenii. Vestnik Vladimirskogo iuridicheskogo instituta. Vladimir. № 3 (20) [in Russian].
Volynskii, A. F. (2011). Innovatsionnaia sushchnost kriminalisticheskogo obespecheniia rassledovaniia prestuplenii. Vestnik kriminalistiki. № 3 (39) [in Russian].
Zhizhina, M. V. (2012). Innovatsii v kriminalistike i sudebnoi ehkspertize. Sudebnaia ehkspertiza: rossiiskii i mezhdunarodnyi opyt : sb. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Volgograd, 23—24.05.2012). Volgograd [in Russian].
Zhizhina, M. V. (2012). Innovatsionnoe razvitie kriminalistiki na sovremennom ehtape. Lex Russica (Nauchnye trudy MGIUA). № 1 [in Russian].

Abstract views: 162
PDF Downloads: 130 PDF Downloads: 36
Published
2021-04-01
How to Cite
Shevchuk, V. (2021). Innovative principles of forensic support of law enforcement activity: issues of concept formation. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 7-23. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.01